Home / logo
top  SG logo Test Drive Book a Service
Honda Brio 1 randomiser
Honda Amaze 1 randomiser
Honda Jazz 2 randomiser
Honda Jazz 3 randomiser
Honda Ballade 1 Randomiser
Honda Ballade 2 Randomiser
Honda Ballade 3 Randomiser
Honda Civic 1 Randomiser
Honda Civic Type r Randomiser
Honda BRV 1 randomiser
Honda BRV 2 Radnomiser
Honda BRV 3 randomiser
Honda HRV 1 Randomiser
Honda CR-V Randomiser
Honda CR-V Turbo
Civic Type R June
Civic Type R JuneHonda-Jazz
buy your car randomiser
HR-v
BR-V car award rand
Civic Sedan generic rand
 
Jazz-bannerCR-V-banner HR V banner
Book A Test Drive banner Service Banner	specials banner	Finance banner

Our Hours

Dealership Hours

Mon - Fri 08h00 - 17h30
Saturday 08h30 - 13h00
Saturday Workshop 08h00 - 12h00